Prima pagina Despre proiect Actiuni Specii invazive Activitati Raportare specii Materiale utile Contact
PLANTELE INVAZIVE sunt plante care au fost introduse în noi teritorii deliberat sau accidental prin semințe, butași sau ca plante ornamentale. Se dezvoltă singure în teritoriul nou ocupat înmulțindu-se rapid și distrugând speciile care se găsesc în mod normal în zonă, cauzând serioase prejudicii ecologice și economice.
RAPORTEAZA un areal infestat cu plante invazive
Plante invazive
Principalele obiective ale proiectului sunt:
- Elaborarea unui pachet de informare cu privire la pericolul reprezentat de speciile de arborii invazivi pentru biodiversitatea locală şi serviciile ecosistemelor.
- Creșterea numărului de persoane bine informate din rândul cetățenilor și actorilor locali cu privire la metodele de prevenire a răspândirii speciilor de arbori invazivi străini și a metodelor de eradicăre a acestora.
- Realizarea şi promovarea spre adoptare a unui Cod voluntar de conduită care va include metodele de management care pot fi promovate de cetățeni şi actorii locali, precum şi a mecanismelor prin care custodele ariilor protejate cât şi autoritățile de mediu pot contribui la reducerea semnificativă a invaziei cu Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima.
- Introducerea certificării voluntare “Proprietate fără arbori invazivi”, în principal pentru proprietățile din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior introduse în circuitul agro-turistic.
- Îmbunătățirea capacității instituționale a Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice de a promova managementul participativ în activitățile de administrare a ariei protejate.

continuare
plante invazive
Cenușer / Fals oțetar

plante invazive
Amorfa / Salcâm pitic

plante invazive