Prima pagina Despre proiect Actiuni Specii invazive Activitati Raportare specii Materiale utile Contact
PLANTELE INVAZIVE sunt plante care au fost introduse în noi teritorii deliberat sau accidental prin semințe, butași sau ca plante ornamentale. Se dezvoltă singure în teritoriul nou ocupat înmulțindu-se rapid și distrugând speciile care se găsesc în mod normal în zonă, cauzând serioase prejudicii ecologice și economice.
RAPORTEAZA un areal infestat cu plante invazive
Despre proiect
Să luptăm împreună împotriva speciilor de arbori invazivi din aria protejată Lunca Siretului Inferior!

În perioada 01.04.2015-31.03.2016, Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice implementează proiectul „Management participativ pentru eliminarea speciilor invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior!”, proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 3 Dezvoltare Durabilă, Runda 2.

Prin acest proiect, ACDB își propune să întărească capacitatea custodelui sitului Natura 2000 de administrare a ariei protejate prin implicarea comunităților locale în activitățile de eradicare a speciilor de arbori invazivi amorfa şi cenuşer.

Proiectul se va derula în Situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior care se suprapune pe teritoriul a 31 de unitați administrative din județele Vrancea, Galați și Brăila.

Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului sunt: primăriile și consiliile locale, autoritătile silvice, administratorii de drumuri (consilii județene), proprietarii de terenuri agricole şi forestiere, proprietarii de agropensiuni sau pensiuni, cadrele didactice, cetăţenii din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior.

Colaboratori în implementarea proiectului vor fi Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila si Universitatea Bucureşti.

Principalele obiective ale proiectului sunt:
- Elaborarea unui pachet de informare cu privire la pericolul reprezentat de speciile de arborii invazivi pentru biodiversitatea locală şi serviciile ecosistemelor.
- Creșterea numărului de persoane bine informate din rândul cetățenilor și actorilor locali cu privire la metodele de prevenire a răspândirii speciilor de arbori invazivi străini și a metodelor de eradicăre a acestora.
- Realizarea şi promovarea spre adoptare a unui Cod voluntar de conduită care va include metodele de management care pot fi promovate de cetățeni şi actorii locali, precum şi a mecanismelor prin care custodele ariilor protejate cât şi autoritățile de mediu pot contribui la reducerea semnificativă a invaziei cu Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima.
- Introducerea certificării voluntare “Proprietate fără arbori invazivi”, în principal pentru proprietățile din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior introduse în circuitul agro-turistic.
- Îmbunătățirea capacității instituționale a Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice de a promova managementul participativ în activitățile de administrare a ariei protejate.

Valoarea totală a proiectului este de 39,276.0 Euro din care 34,999.30 Euro finanțare nerambursabilă din partea Fondului ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. Cofinanțare adusă de ACDB: 4,277.00 Euro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Pentru informații cu privire la Fondul ONG în România accesați www.fondong.fdsc.ro