Prima pagina Despre proiect Actiuni Specii invazive Activitati Raportare specii Materiale utile Contact
PLANTELE INVAZIVE sunt plante care au fost introduse în noi teritorii deliberat sau accidental prin semințe, butași sau ca plante ornamentale. Se dezvoltă singure în teritoriul nou ocupat înmulțindu-se rapid și distrugând speciile care se găsesc în mod normal în zonă, cauzând serioase prejudicii ecologice și economice.
RAPORTEAZA un areal infestat cu plante invazive
Acțiuni
- Elaborarea unui pachet de informare cu privire la pericolul reprezentat de speciile de arborii invazivi pentru biodiversitatea locală şi serviciile ecosistemelor.
- Creșterea numărului de persoane bine informate din rândul cetățenilor și actorilor locali cu privire la metodele de prevenire a răspândirii speciilor de arbori invazivi străini și a metodelor de eradicăre a acestora.
- Realizarea şi promovarea spre adoptare a unui Cod voluntar de conduită care va include metodele de management care pot fi promovate de cetățeni şi actorii locali, precum şi a mecanismelor prin care custodele ariilor protejate cât şi autoritățile de mediu pot contribui la reducerea semnificativă a invaziei cu Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima.
- Introducerea certificării voluntare “Proprietate fără arbori invazivi”, în principal pentru proprietățile din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior introduse în circuitul agro-turistic.
- Îmbunătățirea capacității instituționale a Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice de a promova managementul participativ în activitățile de administrare a ariei protejate.

Activităţile proiectului

A1. Evaluarea răspândirii arborilor invazivi în arealul Sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior/ Evaluarea politicilor locale ale APM-urilor

Va fi evaluată distribuţia şi abundenţa amorfei şi cenușerului în arealul Sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior, activitate care va avea ca rezultat o bază de date spaţială care să includă distribuţia arborilor invazivi şi densitatea pe unitate de suprafaţă. Baza de date va fi creată în sistem GIS, accesibil cu un program Open Source de tipul QGIS si va fi însoţită de tutorial.

A2. Elaborarea şi adoptarea unui plan de acţiune pentru managementul participativ al speciilor de arbori invazivi Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima din arealul Sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior

Planul de acţiune pentru managementul participativ al speciilor de arbori invazivi va constitui un document de management adoptat de custodele ariei protejate.

Acesta va fi însoţit de un acord de implementare care va fi semnat cu Agenţiile de Protecţia Mediului din cele trei judeţe şi autorităţile silvice.

Planul de acţiune va fi primul document strategic elaborat de custode ce are ca obiectiv reducerea semnificativă a invaziilor cu Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima din situl Natura 2000 si va constitui un exemplu de bună practică pentru alte situri cu caracteristici similare din ţară.

A3. Elaborarea de materiale informative în vederea derulării campaniei de conştientizare: website, flyer, poster, roll-up al speciilor invazive străine

În cadrul campaniei de informare a actorilor locali şi a cetăţenilor cu privire la prevenirea introducerii de specii de plante invazive străine pentru a reduce impactul lor asuprea mediului, economiei şi a stării de sănătate a populației se vor utiliza instrumente de comunicare adaptate situaţiei sociale din Lunca Siretului Inferior.

A4. Derularea campaniei de conştientizare: Întâlniri/dezbateri în localităţi, caravana pentru diseminarea materialelor și interacţiune personală, articole în presă, conferinţă de presă, comunicate de presă, lecţii în școli

Campania educaţională va fi implementată de către comunicatorii organizaţiei implicaţi în proiect, angajaţi şi voluntari sprijiniți de managerul de proiect.

Campania va fi realizată pe întregul areal al sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior și a fost planificată astfel încât să fie abordaţi toţi beneficiarii proiectului.

A5. Elaborarea unui Cod voluntar de conduită pentru eliminarea speciilor de arbori invazivi

Codul voluntar de conduită va fi o extensie a planului de acţiune pentru managementul participativ al speciilor de arbori invazivi Amorpha fruticosa şi Ailanthus altissima din arealul Sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior.

Codul va fi destinat nu numai persoanelor fizice dar și actorilor locali (primării, direcţii silvice, administratori drumuri, societăţi agricole, societăţi piscicole, societăţi agroturistice sau turistice).

Codul va cuprinde modalitatea prin care o proprietate se poate certifica voluntar ca „Proprietate fără arbori invazivi”.

A6. Asistarea certificării voluntare „Proprietate fără arbori invazivi”

În vederea oferirii de exemple de bună practică a implementării planului de acţiune şi a codului voluntar de conduită pentru eliminarea speciilor de arbori invazivi din Lunca Siretului Inferior, vom asista 3 proprietăţi care au activităţi ecoturistice pentru obţinerea certificării „Proprietate fără arbori invazivi”. Asistarea va consta în: interacţiune personală în vederea conştientizării avantajelor oferite de certificare, identificarea arborilor invazivi de pe proprietate, planificarea măsurilor de eradicare, eradicarea propriu-zisă, elaborarea măsurilor de sustenabilitate a eradicării, certificarea. Certificarea va fi valabilă 5 ani, urmând a fi reînnoita dacă se respectă standardele impuse prin codul de conduită.