Prima pagina Despre proiect Actiuni Specii invazive Activitati Raportare specii Materiale utile Contact
PLANTELE INVAZIVE sunt plante care au fost introduse în noi teritorii deliberat sau accidental prin semințe, butași sau ca plante ornamentale. Se dezvoltă singure în teritoriul nou ocupat înmulțindu-se rapid și distrugând speciile care se găsesc în mod normal în zonă, cauzând serioase prejudicii ecologice și economice.
RAPORTEAZA un areal infestat cu plante invazive
Lunca Siretului fără arbori invazivi
Printre multele drumuri din ultima perioadă, unul dintre ele a fost în Lunca Joasă a Siretului, pentru a participa la o acțiune în cadrul proiectului Management participativ pentru eliminarea speciilor invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior. Mai precis, a fost vorba de o prima parte a caravanei educaționale Lunca Siretului fără arbori invazivi!, o acțiune prin care o serie de materiale realizate în cadrul acestui proiect au fost distribuite în localitățile din această arie protejată. Am avut astfel ocazia să interacționăm cu localnicii din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior și să le explicăm consecințele economice și pentru biodiversitate generate de prezența acestor specii.

specii invazive

Caravana este una din acțiunile de conștientizare ce vizează creșterea numărului de persoane bine informate din rândul cetățenilor și actorilor locali cu privire la metodele de prevenire a răspândirii speciilor de arbori invazivi străini și a metodelor de eradicare a acestora. În acest sens, echipa proiectului, din care fac și eu parte, implementează o campanie educațională complexă, care include atât activități în teren, dar și online. Speciile-țintă ale proiectului sunt amorfa (Amorpha fruticosa) şi cenuşerul (Ailanthus altissima), două specii de arbori incluse în lista celor mai invazive 100 de specii la nivel European.

Prima vizită a inclus 13 comune, printre care Liești, Ivești, Umbrărești, Poiana, Nicorești, Biliești, Fundeni, Vînători, Suraia, Vulturu. Următoarele vizite vor avea loc în perioada 15-17 decembrie în localitățile din județul Galați aflate în arealul de interes al proiectului. Mai jos găsiți câteva fotografii din prima parte a caravanei.

specii invazive

Despre proiectul Management participativ pentru eliminarea speciilor invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior

Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea custodelui sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior de administrare a ariei protejate prin implicarea comunităților locale în activitățile de eradicare a speciilor de arbori invazivi amorfa (Amorpha fruticosa) şi cenuşerul (Ailanthus altissima). Astfel, proiectul îşi propune să realizeze schimbări majore în percepția, conştientizarea şi comportamentul grupurilor țintă şi a publicului larg cu privire la pericolul pe care îl reprezintă speciile de plante invazive străine asupra biodiversității, să determine comunitățile locale să contribuie la eforturile de eliminare a acestor specii și să reducă semnificativ răspândirea acestor specii.

specii invazive

Proiectul Management participativ pentru eliminarea speciilor invazive din aria protejată Lunca Siretului Inferior este implementat în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 3 Dezvoltare Durabilă, Runda 2.

Lunca Siretului fără arbori invazivi